Derslerimiz ÖRGÜN Olarak Eğitim Kurumlarımızda Gerçekleşmektedir.

1) Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifikası Nedir?


Cevap: Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarından yaş sınırı kaldırılması sonucu 4-6 yaş gurubu çocuklara ders verecek Kur’an kursu öğreticilerin, çocuk gelişimi konusunda yeteri bilgi sahibi olmadıkları için, derslere girecek Kur’an kursu öğreticilerinin “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” sertifikası sahibi olmaları şartı getirilmiştir.

2) 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifikasını Nerelerde Kullanabilirim?

Cevap: 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifikası Kur’an kursu öğreticisi ya da Kur’an kursu öğretici olmak isteyen adayların Müftülüklere bağlı Kur’an kurslarında 4-6 yaş grubu çocukların derslerine girmek için veya bazı özel kreşlerde işe girmek için kullanılır.

 

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?    

·         En Az ilkokul Mezunu Olmak.

·         Çocuk Bakımı – Gelişimi Eğitimi Kursu Sertifikası Almak İsteyenler

·         Çocuk Bakımı – Gelişimi ve Eğitimi Konusunda Kendini Geliştirmek İsteyenler

             

PROGRAMIN AMAÇLARI: 

Çocuk Gelişimi Belgesi ile

·         çocukların fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

·         Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek,

·         Çocuğun yemek listesini düzenleyebilen, yiyeceklerin hazırlanmasına nezaret edebilen, önleyici sağlık tedbirleri alabilme becerisini kazandırmak,

·         Çocuk hastalıklarının belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmek,

·         Çocuğun gelişimini takip etme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırmak,

·         Bir günlük anaokulu programını hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

·         Bir günlük anaokulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek,

·         Yaş ve gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,

·         Çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak,

·         Aileye 0-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,

·         Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.

·         Çalıştığı kurumda özel eğitim gerektiren çocukları tanıma, anlama becerisi kazandırmak ve özel eğitim gerektiren çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.      

SINAVLAR - SERTİFİKALAR

Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu mezunlarımız eğitim sonrasın da Kurs girişi yaparak sınavlarına kaılırlar ve Sınav sonrası başarı gösteren kursiyerlerimiz sahip olacakları belge ile “Çocuk  Gelişimi Uzmanı”olaraksektörde yer alırlar.        

- ULUDAĞ ÜNİVERSİYESİ Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Çocuk Bakımı- Gelişimi Eğitimi Uzmanlık Sertifikası 

  • Eğitim sonrasında sahip olacağınız  Sertifika bu alanda verilen EN GEÇERLİ sertifikadır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ onaylı Sertifika diploma niteliğinde olup Türkiye’nin her yerinde geçerliliği bulunmaktadır.
  • Bu alanda kendinizi geliştirmeniz halinde, eğitim sonunda sahip olacağınız belge ile  özel eğitim kurumlarında eğitmenlik de yapabilirsiniz.
  • Hiç kuşkusuz ki sahip olunan sertifikaların geçerliliği çok önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki alınan eğitimin kalitesi ve uygulanabilirliği çok daha önemlidir.


 İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk Gelişimi Eğitimlerine katılan ve bu alanda  sertifikaya sahip olan kursiyerler  Anaokulu ve Kreşlerin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığının Okul Öncesi Eğitimleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Meslek Eğitim Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve İsmek gibi kurumlarda Çocuk Gelişimi alanında çalışabilmektedirler.

 Ayrıca kadınların annelik konumunda kendi çocuklarının gelişiminde önemli derecede faydalı olmaktadır.

 HUKUKSAL ZORUNLULUK

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

30 NİSAN 2015 PERŞEMBE

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜBLERİNİN
KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM Çocuk bakıcısının nitelikleri
MADDE 28 – (1) Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olup,KAMU KURUMLARI TARAFINDAN ONAYLI çocuk bakımı alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında sertifika şartı aranmaz.
Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sorumlu bulunduğu gruptaki çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olur.
b) Çocuklarla birlikte olduğu süre içinde, karşılaştığı önemli olayları ve hasta çocukları grup sorumlusuna bildirir.
c) Kuruluş bünyesinde, çocuklara yönelik hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.
ç) Sorumlu bulunduğu gruptaki grup sorumlusunun verdiği görevleri yapar.
(2) Çocuk bakıcısı kuruluşun temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılamaz, yaptığı iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.
 


ÖN KAYIT
Adınız Soyadınız Telefon Numaranız Şehir
Dönem

Öğrenciler

BİZİ ARAYIN Birlikte size en uygun hizmet alternatiflerinizi oluşturmak için bizi arayın!
20 Kişinin olduğu
Her Şehirde Sınav
Kredi Kartınına
9 Taksit İmkanı
MEB
Onaylı Sertifika
İstediğiniz yerden
Eğitim alabilirsiniz
Avrupa Onaylı
Sertifika